Kære Hørsholm borger

Kommunalvalget står lige for døren. Der er kun én ting, som tæller. Det er det antal personlige stemmer, som hver enkelt kandidat får.

Politisk arbejde er spændende. Jeg brænder for at være med til at udvikle Hørsholm – min by!

Her kan I læse om emner, som jeg særligt har fokus på:

Det skal være trygt og sjovt at blive ældre i Hørsholm!                                    

Vore mest svage borgere!

Svage borgere – ældre såvel som handicappede – skal behandles ordentligt, med respekt og værdighed. Vi kan kun løse den opgave med veluddannede medarbejdere, som virkelig vil deres arbejde.

Ordentlig tale, tryghed og god mad skal kendetegne vore borgeres sidste tid.

Tryghed er ikke ”bare” at sikre sig mod tyveknægte. Tryghed er også, at det enkelte menneske kender det næste ”step” i sit liv. En kommune må aldrig svigte!

De friske seniorer!         

Det kan være svært at blive pensionist – at forlade arbejdsmarkedet. At være uden kollegaer, ingen arbejdskammerater, en tom kalender, ikke få irriterende spørgsmål, en morgen uden ræs.

At blive ældre senior er lig med, at venner bliver syge og falder væk. Det gamle netværk smuldrer.

Vi skal udfordre vore seniorer, for det holder det enkelte menneske ”ung”. Aktivitetscenter Sophielund, Selmersbo, Hørsholm Senior Idræt, Musikalsk Potpourri er gode eksempler på aktiviteter, som skaber liv og glæde i dagligdagen. Ud over dygtige medarbejdere gør mange frivillige et formidabelt stykke arbejde.

Daginstitution, skole og fritiden

0-6 år institutioner

Efter min opfattelse skal vi sikre mangfoldighed og tryghed i vore børneinstitutioner. Såvel pædagogik, som institutionsstørrelse og ejerskab. Vi skal ikke kun have store institutioner!

Skolen

Hørsholm har nogle af Danmarks bedste skoler målt på karakterer og trivsel, hvilket er resultatet af en klar konservativ prioritering.

Personligt ser jeg gerne en kortere skoledag. Vi skal sikre den enkelte families ret til selv at prioritere sin tid.

Fritiden

Vi skal frembringe hele mennesker ud af et skoleforløb, derfor skal vi også nøje tænke på fritiden.

Forældrene er en væsentlig ressource. De skal vide, når de sidder på arbejdet, at deres mindre skolebørn er i trygge pædagogiske rammer.

For de større skolebørn er det mest rammerne, som skal være til stede. Der skal ikke ”myldre” med pædagoger. Prisen for fritidsordningen skal være billig for den ældre aldersklasse, så vi fastholder dem i SFO/klub regi.

Plan, Handel

Lokalplaner

Vi mangler lokalplaner for store dele af Folehavekvarteret og Rungsted. Det skal vi rette op på!

I videst muligt omfang skal vi sørge for, at området bevarer sin karakter.

Handel

Gør dine indkøb i Hørsholm!

Vi skal støtte op om vores lokale detailhandel. Derfor appellerer jeg til Jer alle: Handl lokalt! Gør dine indkøb i Hørsholm. Kun derved sikrer vi, at vi har gode indkøbsmuligheder i morgen, næste år og om 10 år.

Hørsholm Kommune skal sikre rigeligt med parkering i bymidten. Parkering, parkering og parkering er tvingende nødvendigt for et succesrigt handelsliv.

Et par gennemgående temaer for Hørsholm Kommune:

Til stadighed skal vi have fokus på, at vi ikke unødigt konverterer timer fra social- & sundhedspersonale, pædagogiske medarbejdere og lærere til DJØF-timer. Det er kerneopgaven, vi skal koncentrere os om!

Hvordan kommunikerer vi med vore borgere? Kommunen skal arbejde med sin dialogkultur. Vi skal sagt-suse-mig få borgerne i tale så tidligt som muligt i et sagsforløb.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig på telefon:

40 50 53 40

Thorkild Gruelund

kandidat til kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti

22-08-2017